Dön Kart

Dönkart hemen her mağazada kullanılan reklam malzemelerindendir. Tanıtım, indirim, duyuru ve kampanyalar tavandan ip (misina) ile bağlı bu malzemeler ile yapılmaktadır. Farklı ebatlarda olabildiği gibi farklı malzemeler ile de üretilebilmektedir. Dön kartlar özel olarak da şekillendirilmek istenildiğinde yine bu şekilde dönkart üretimleri yapılabilmektedir.